آزمون استاد‌شناسی! (Ostadology test)

شناخت استاد‌های معروف و آگاهی داشتن از افکار و آراء و عقایدشان، از ملزومات حضور آگاهانه و موفق در وب فارسی است.

این آزمون به شما کمک می‌کند دانسته‌های خود را در این زمینه محک بزنید. همه‌ی پرسش‌ها مربوط می‌شوند به چهار نفر معروفترین استاد‌های اینترنتی/ماهواره‌ای و پاسخ‌نامه و نتیجه‌ی تفسیر نتیجه در پایان آمده است. 

بخش اول: سبک‌شناسی

1- جمله‌ی زیر از گفته‌های کدام استاد است:
«اینان چیزی جز شپش‌های بدن آن بوزینگان ایران‌شناس نیستند»
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

2- این جمله از هرزنامه‌های کدام استاد استخراج شده است:
«الکافی راهبر الهادی الحفیظ»
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

3- کدام استاد توصیه‌های پزشکی هم به هوادارانش ارائه می‌کند؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

4- کدام استاد در هر جمله دوبار نام کورش و داریوش را می‌برد؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

بخش دوم: اصول عقاید

5- کدامیک از استاد‌های زیر مدعی کشف نوعی هالوکاست در تاریخ ایران است؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

6- مجموعه سخنرانی‌هایی با عنوان «تازی‌نامه» در قالب بیست و هفت DVD از آثار کدام استاد است؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

7- کدام استاد به هواپیمای مسافربری خیلی علاقه داشت؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

8- کدام استاد مجموعه عقاید راز آلود و عرفانی دارد؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

بخش سوم: مهارت‌شناسی

9- کدامیک از استاد‌های زیر قبل از اینکه استاد شود کونگ‌فو کار درجه یکی بوده است؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

10- کدامیک از استاد‌های زیر «دکترای آزادسازی ایران» دارد؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

11- کدام استاد ادعا می‌کند که توانسته سد سیوند را نابود کند؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

12- کدام استاد بیشتر از بقیه کتاب چاپ شده و نوشته‌های اینترنتی دارد؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

بخش چهارم: هدف

13- کدام یک از استاد‌های زیر قصد دارد عدالت را «از زمین تا آسمان‌های بی‌کران» بگستراند؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

14- آزادسازی ایران از اهداف کدامیک از استاد‌های زیر نیست؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

15- کدامیک از استاد‌های زیر برای آزادسازی ایران زمان دقیق و قطعی مشخص کرد؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

16- کدام استاد راه‌حل‌های تروریستی برای نجات ایران از «اسارت 1400 ساله» دارد؟
الف- استاد ناصر پورپیرار
ب- دکتر اهورا پیروز خالقی یزدی
ج- آقا پرفسور ابراهیم میرزایی
د- استاد قهرمان فرود فولادوند

 

 

 

 

 

پاسخ‌نامه

1 الف 2 ج 3 ب 4 د
5 الف 6 د 7 ب 8 ج
9 ج 10 ب 11 د 12 الف
13 ج 14 الف 15 ب 16 د

 

تفسیر نتایج

اگر نمره‌ی بالاتر از 12 آورده‌اید یعنی شما از آن دسته خوره‌هایی هستید که همه‌ی وبلاگستان فارسی را خوانده‌
اند و الان هم مثل پلنگ پای گوگل‌ریدر نشسته‌اید که کسی چیزی بنویسد. کلا ر

۱۱ Comments

 1. بهزاد 06 مارس 2009
  • ابراهیم 07 مارس 2009
 2. زینب 25 می 2008
 3. شهنام 21 می 2008
 4. 8paa 21 می 2008
  • سمیرا 29 آوریل 2009
   • سمیرا 29 آوریل 2009
    • سمیرا 29 آوریل 2009
    • سمیرا 29 آوریل 2009
    • علی گنجه ای 29 آوریل 2009
 5. مهران 21 می 2008

Leave a Reply