مجید جان! دلبندم! این سرباز که اون سرباز نیست!

قضیه‌ی حراج «سر سرباز هخامنشی» در «حراج کریستی لندن» را که خاطرتان هست؟

همه‌ی رسانه‌های فارسی که من دیدم (حتی بی‌بی‌سی فارسی) تصویر زیر را به عنوان عکس آن سرباز بینوا منتشر کرده‌اند.

عکس رسانه‌های فارسی

خبرگزاری فارس هم گزارشی درج کرده با عنوان «تصاویر اختصاصی فارس از جایگاه سر سرباز هخامنشی» و کلی کارآگاه‌بازی درآورده و به حساب خودش محل اصلی این «سر» در تخت جمشید را کشف کرده است!

پنج شنبه‌ی پیش که به همراه ببراز و ساعی داشتیم توی تخت جمشید می‌گشتیم، ببراز این صحنه را نشان داد و گفت سرباز سمت چپی همان است که سرش در حراج کریستی فروخته شد…

 Ø¬Ø§ÛŒ خالی سر سرباز هخامنشی فروخته شده در Øراج کریستی

من کمی تعجب کردم و توی ذهنم بود که که آن سری که فروخته شده کامل بود ولی این یکی کمی از ریشش توی تخت جمشید جا مانده. از نزدیک بهتر مشخص است:

جای خالی سر سرباز هخامنشی فروخته شده در Øراج کریستی

دیروز رفتم و سایت حراج مربوطه در کریستی را چک کردم و عکس «سر»ی که در نهایت به قیمت نزدیک به یک میلیون پوند فروخته شد را آنجا دیدم و این شکلی بود:

 Ø¹Ú©Ø³ Øراج کریستی از سر سرباز هخامنشی

(البته عکس کریستی، تصویر آینه‌ای این عکس است)

اگر دقت کنید می‌بینید که این سر اولا با عکس رسانه‌های فارسی خیلی فرق دارد و دوما دقیقا با این جای خالی تطبیق می‌کند. یعنی سر سربازان هخامنشی، زیر چانه پنج ردیف جعد ریش دارد. عکس کریستی سه ردیف جعد دارد و دو ردیف هم روی تن سرباز جا مانده.

 

خلاصه اینکه خیلی انتظار نداشته باشید خبرهای رسانه‌های فارسی در مورد میراث فرهنگی دقیق باشد و هر وقت سر موضوعی کنجکاو شدید، بروید و سری به سایت‌های انگلیسی بزنید!

در ضمن اگر دلتان می‌خواهد که موقعیت مکانی سر مربوطه را بدانید، عکس زیر را ببینید دایره قرمز تقریبا وسط تصویر جای خالی همان سر حراج شده است:

  موقعیت مکانی سرباز هخامنشی

۶ Comments

  1. سورملینا 08 ژوئن 2008
  2. sinac 07 ژوئن 2008
  3. پرنسس 04 ژوئن 2008
  4. ابراهيم 02 ژوئن 2008
  5. mehrankarzari 02 ژوئن 2008

Leave a Reply