توطئه شدیم!

رامین و کارآگاه بهمنی و یک عده معلوم‌الحال دیگر، حسابی مشغول توطئه چیدن علیه من هستند!

قضیه این است که من عادت دارم بعد از نهار نیم ساعتی چرت بزنم و این کار را هم در تمام سال‌های عمرم، هر جا که کار می‌کرده‌ام، بی‌خجالت و رودربایستی کرده‌ام. امروز بعد از چرت ظهرگاهی رفتم برای خودم و رامین چای ریختم (کارآگاه چای نمی‌خورد) و چای به دست که وارد اتاق شدم دیدم هر کدامشان از یک طرفی فرار کردند! سراغ کامپیوترم که رفتم، دیدم که این عکس شده پس زمینه‌ی دسکتاپم!

 Caspian1

آن شعاری هم که آن بالا نوشته‌اند مربوط می‌شود به مسائل داخلی بانک و نرم‌افزار Core-Banking که بعدا در موردش مفصل می‌نویسم.

۹ Comments

  1. ليلي 29 ژوئن 2008
  2. کیوان 19 ژوئن 2008
  3. سورملینا 16 ژوئن 2008
  4. شهنام 14 ژوئن 2008
  5. شیخ الشیوخ 14 ژوئن 2008
  6. مهران 12 ژوئن 2008
  7. علیرضا 11 ژوئن 2008
  8. افشین 11 ژوئن 2008
  9. Mahadis 11 ژوئن 2008

Leave a Reply