ریکی (Reiki)

نفر ایستاده، سیاوش دیباج است؛ متخصص گیاهخواری و ستاره‌شناسی و طالع‌بینی و جفر و گنجفه و انواع و اقسام علوم غریبه!

نفر نشسته هم که رامین خان شرفکندی خودمان است.

رامین دیروز صبح اغوا شده بود که توسط سیاوش کمی ریکی شود و حساسیتش خوب شود. انگار سیاوش یک منفی و مثبت اشتباه کرده بود و حساسیت رامین که خوب نشده بود، هیچ، کلی درد و مرض دیگر هم گرفته بود!

خلاصه امروز مشغول انجام عملیات CTRL+Z مربوط به ریکی بودند انگار!

reiki ریکی

۵ Comments

  1. سعیده ۱۶ تیر ۱۳۸۷
  2. سعیده ۱۶ تیر ۱۳۸۷
  3. mahdi ۰۸ تیر ۱۳۸۷
  4. jarchy ۰۵ تیر ۱۳۸۷
  5. سورملینا ۰۴ تیر ۱۳۸۷

Leave a Reply