خبرهای بد

خدا نصیب دشمن‌تان کند… باز هم لپ‌تاپم خراب شده و پاک لنگ مانده‌ام 🙁

۵ Comments

  1. فينگيل بانو ۰۹ تیر ۱۳۸۷
  2. مهران ۰۹ تیر ۱۳۸۷
  3. سورملینا ۰۹ تیر ۱۳۸۷
  4. مينا ۰۹ تیر ۱۳۸۷
  5. فرامرز ۰۸ تیر ۱۳۸۷

Leave a Reply