خبرهای بد

خدا نصیب دشمن‌تان کند… باز هم لپ‌تاپم خراب شده و پاک لنگ مانده‌ام 🙁

۵ Comments

  1. فينگيل بانو 29 ژوئن 2008
  2. مهران 29 ژوئن 2008
  3. سورملینا 29 ژوئن 2008
  4. مينا 29 ژوئن 2008
  5. فرامرز 28 ژوئن 2008

Leave a Reply