لک لک

حوالی نقده تا دلتان بخواهد لک‌لک پیدا می‌شود!

وقتی که لنز تله همراهتان باشد، در حسرت عکس گرفتن از هیچ پرنده‌ای نمی‌مانید!

۱۴ Comments

 1. لاریسا 03 دسامبر 2008
 2. sinac 23 جولای 2008
 3. پرنسس 09 جولای 2008
 4. سورملینا 08 جولای 2008
 5. محبوبه 08 جولای 2008
 6. sinac 07 جولای 2008
 7. دینا 07 جولای 2008
 8. sinac 07 جولای 2008
 9. مهران 07 جولای 2008
 10. افشین 07 جولای 2008
 11. سورملینا 07 جولای 2008
 12. سعیده 07 جولای 2008
 13. دینا 07 جولای 2008
 14. 8paa 07 جولای 2008

Leave a Reply