لک لک

حوالی نقده تا دلتان بخواهد لک‌لک پیدا می‌شود!

وقتی که لنز تله همراهتان باشد، در حسرت عکس گرفتن از هیچ پرنده‌ای نمی‌مانید!

۱۴ Comments

 1. لاریسا ۱۳ آذر ۱۳۸۷
 2. sinac ۰۲ مرداد ۱۳۸۷
 3. پرنسس ۱۹ تیر ۱۳۸۷
 4. سورملینا ۱۸ تیر ۱۳۸۷
 5. محبوبه ۱۸ تیر ۱۳۸۷
 6. sinac ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 7. دینا ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 8. sinac ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 9. مهران ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 10. افشین ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 11. سورملینا ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 12. سعیده ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 13. دینا ۱۷ تیر ۱۳۸۷
 14. 8paa ۱۷ تیر ۱۳۸۷

Leave a Reply