اسباب کشی

فعلا از وردپرس داتکام اسباب‌کشی کردم به گنجه‌ای داتکام. همه چیز مرتب است بجز گوگل ریدر که انگار کمی باید کدش را دستکاری کنم. کل قضیه‌ی اسباب‌کشی دو سه ساعت وقت گرفت که بیشترش هم صرف فارسی کردن قالب شد.

قالب فارسی شده‌ی ژورنالیست را می‌گذارم اینجا که اگر کسی به دردش خورد بردارد.

۴ Comments

  1. محبوبه ۰۳ شهریور ۱۳۸۷
  2. محبوبه ۰۳ شهریور ۱۳۸۷
  3. iVahid ۳۰ مرداد ۱۳۸۷
  4. فينگيل بانو ۳۰ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply