ژیان!

تا همین ده سال پیش، خیابان‌های اصفهان پر بود از ژیان و دوچرخه چینی! حالا البته آنطورها نیست ولی هنوز هم فکر می‌کنم اصفهان تنها شهر ایران است که در خیابان‌هایش می‌توان دو ژیان در یک عکس ثبت کرد.

ژیان

(خیلی واضح نیست ولی یک ژیان زرد هم توی تصویر هست)

۳۰ Comments

 1. امیر ۰۱ بهمن ۱۳۹۲
 2. مهدی آبروان ۲۱ مهر ۱۳۹۲
  • hadi ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 3. موس ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
 4. حمید ۰۹ فروردین ۱۳۹۲
 5. ناصری ۲۹ تیر ۱۳۹۱
  • amin ۰۹ خرداد ۱۳۹۲
 6. مسعود ۲۵ آبان ۱۳۹۰
 7. mirza ۰۸ مهر ۱۳۸۹
 8. iman ۰۳ مهر ۱۳۸۹
 9. hesam ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
  • javad ۳۰ مهر ۱۳۹۱
 10. علی ۱۵ خرداد ۱۳۸۹
 11. حامد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
 12. ali ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
 13. ashkan ۰۵ اسفند ۱۳۸۷
 14. سهیل ۱۷ آذر ۱۳۸۷
 15. علی ۰۸ آذر ۱۳۸۷
 16. مجید ۰۱ آذر ۱۳۸۷
 17. دانیال زمانی ۲۶ آبان ۱۳۸۷
 18. ایران ۰۵ آبان ۱۳۸۷
 19. کاپیتان مهرداد ۲۸ مهر ۱۳۸۷
 20. محمد ذنوبي ۲۷ مهر ۱۳۸۷
 21. مهران ۲۷ مهر ۱۳۸۷
 22. سورملینا ۲۷ مهر ۱۳۸۷
 23. شهنام ۲۷ مهر ۱۳۸۷
 24. پت ۲۶ مهر ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۲۸ مهر ۱۳۸۷
 25. کمال ۲۶ مهر ۱۳۸۷

Leave a Reply