رنگارنگ!

حتی توی قلات هم بالای بام همه‌ی خانه‌ها دیش هست!

ghalat-2-2

حتی توی قلات هم ملت خزعبلات این داور را می‌بینند!

حتی توی قلات هم روی دیوار می‌نویسند «رنگارنگ»!

ghalat-6

۶ Comments

 1. داود 23 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
   • داود 23 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
   • داود 23 اکتبر 2008
 2. Mehran 23 اکتبر 2008

Leave a Reply