رنگارنگ!

حتی توی قلات هم بالای بام همه‌ی خانه‌ها دیش هست!

ghalat-2-2

حتی توی قلات هم ملت خزعبلات این داور را می‌بینند!

حتی توی قلات هم روی دیوار می‌نویسند «رنگارنگ»!

ghalat-6

۶ Comments

 1. داود ۰۲ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
   • داود ۰۲ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
   • داود ۰۲ آبان ۱۳۸۷
 2. Mehran ۰۲ آبان ۱۳۸۷

Leave a Reply