چوپان نِی زن

مجسمه برنزی، کار «ملک دادیار گروسیان»

ساحل زاینده رود، کنار سی و سه پل

the-piper-shepherd 

توی پلاک معرفی مجسمه، چند بیت اول مثنوی حک شده است.

مرتبط: مصاحبه ایسکانیوز با ملک دادیار گروسیان

۱۰ Comments

 1. ‫تفکر آزاد ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
 2. حمید ۱۸ بهمن ۱۳۸۷
 3. ایران ۰۶ بهمن ۱۳۸۷
 4. دینا ۰۱ بهمن ۱۳۸۷
 5. مهران ۳۰ دی ۱۳۸۷
  • سورملینا ۳۰ دی ۱۳۸۷
   • مهران ۳۰ دی ۱۳۸۷
 6. سورملینا ۳۰ دی ۱۳۸۷
 7. بهنام ۲۹ دی ۱۳۸۷

Leave a Reply