چوپان نِی زن

مجسمه برنزی، کار «ملک دادیار گروسیان»

ساحل زاینده رود، کنار سی و سه پل

the-piper-shepherd 

توی پلاک معرفی مجسمه، چند بیت اول مثنوی حک شده است.

مرتبط: مصاحبه ایسکانیوز با ملک دادیار گروسیان

۱۰ Comments

 1. ‫تفکر آزاد 09 فوریه 2009
 2. حمید 06 فوریه 2009
 3. ایران 25 ژانویه 2009
 4. دینا 20 ژانویه 2009
 5. مهران 19 ژانویه 2009
  • سورملینا 19 ژانویه 2009
   • مهران 19 ژانویه 2009
 6. سورملینا 19 ژانویه 2009
 7. بهنام 18 ژانویه 2009

Leave a Reply