صاحب این خط

اینکه هنرمندی یا شاعری بیاید و اثر هنری‌اش را به شاهی یا حاکمی تقدیم کند و انتظار صله داشته باشد، رسم خیلی رایجی بوده است. اینکه هنرمند در خودِ اثر هنری هم مستقیم یا غیر مستقیم اشاره‌ای به صله گرفتن کند هم انگار خیلی اشکالی نداشته است.

اما یکی از سخیف‌ترین صله‌جویی‌هایی که دیده‌ام این یکی است:

درخواست صله

شعرش خطاب به احمد شاه قاجار است و این چنین می‌گوید:

ای که از عدل تو گرگ و میش با هم رام شد / وی که در عهد تو پنهان شیر در آجام شد
منعم و درویش از لطف تو شادانند لیک / صاحب این خط ز بدبختی خود گمنام شد

۷ Comments

  1. ميرزا حامد 24 نوامبر 2011
  2. م.ملك الكتاب 29 می 2009
  3. دینا 23 فوریه 2009
  4. ماجد 23 فوریه 2009
  5. سورملینا 22 فوریه 2009
  6. بهنام 22 فوریه 2009
  7. مهران 22 فوریه 2009

Leave a Reply