اوستا: یک نسخه دست نویس

فعلا این عکس را داشته باشید تا بعد. (روی عکس کلیک کنید)

عکس نسخه خطی اوستا

۷ Comments

  1. یاسر52 ۰۵ شهریور ۱۳۹۰
  2. . ۲۷ تیر ۱۳۸۹
  3. ایران ۲۸ اسفند ۱۳۸۷
  4. زینب ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
  5. دینا ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
  6. M4ndM ۲۶ اسفند ۱۳۸۷
  7. ابراهيم ۲۶ اسفند ۱۳۸۷

Leave a Reply