آدرس

یکی با این عبارت جستجو رسیده به وبلاگ من: «آدرس مقبره حافظ»!

اینجا که جواب سوالش را پیدا نمی‌کند. اما اگر جایی هم پیدا کند قاعدتا چنین چیزی است: «شیراز – مقبره حافظ!»

انگار که گشته باشی دنبال «آدرس میدان آزادی»!

۱۰ Comments

 1. سورملينا ۰۶ خرداد ۱۳۸۸
 2. فينگيل بانو ۰۳ خرداد ۱۳۸۸
 3. امیروالا موحد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
 4. دختر مهربون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
 5. فاطمه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
  • سورنا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
   • ناشناس ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
    • علی گنجه ای ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
 6. رضوانه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

Leave a Reply