آدرس

یکی با این عبارت جستجو رسیده به وبلاگ من: «آدرس مقبره حافظ»!

اینجا که جواب سوالش را پیدا نمی‌کند. اما اگر جایی هم پیدا کند قاعدتا چنین چیزی است: «شیراز – مقبره حافظ!»

انگار که گشته باشی دنبال «آدرس میدان آزادی»!

۱۰ Comments

 1. سورملينا 27 می 2009
 2. فينگيل بانو 24 می 2009
 3. امیروالا موحد 21 می 2009
  • علی گنجه ای 22 می 2009
 4. دختر مهربون 21 می 2009
 5. فاطمه 20 می 2009
  • سورنا 20 می 2009
   • ناشناس 21 می 2009
    • علی گنجه ای 21 می 2009
 6. رضوانه 20 می 2009

Leave a Reply