فال حافظ قدیمی

«ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش»

سال هشتاد، در آن جو یاس و ناامیدی، فال از حافظ گرفتم که بمانم یا بروم. از این واضح‌تر نمی‌توانست بگوید که برو! نمی‌دانم چرا ماندم؟ ولی بعدها خودم را دلداری دادم که خودش هم تا لب دریا رفت و برگشت…

۲۳ Comments

 1. شقایق پارازیت 16 مارس 2010
  • احمدی. شیراز 29 دسامبر 2010
 2. دختر مهربون 04 جولای 2009
  • علی گنجه ای 05 جولای 2009
 3. ایران 28 ژوئن 2009
 4. ایران 27 ژوئن 2009
  • علی گنجه ای 27 ژوئن 2009
  • ناشناس 08 جولای 2009
 5. زینب 25 ژوئن 2009
 6. ماجد 22 ژوئن 2009
  • دختر مهربون 22 ژوئن 2009
  • علی گنجه ای 24 ژوئن 2009
 7. محبوبه قديريان 22 ژوئن 2009
 8. ابراهيم 21 ژوئن 2009
  • علی گنجه ای 21 ژوئن 2009
   • دختر مهربون 21 ژوئن 2009
   • رضوانه 21 ژوئن 2009
    • رضوانه 21 ژوئن 2009
    • علی گنجه ای 24 ژوئن 2009
    • رضوانه 27 ژوئن 2009

Leave a Reply