فال حافظ قدیمی

«ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش»

سال هشتاد، در آن جو یاس و ناامیدی، فال از حافظ گرفتم که بمانم یا بروم. از این واضح‌تر نمی‌توانست بگوید که برو! نمی‌دانم چرا ماندم؟ ولی بعدها خودم را دلداری دادم که خودش هم تا لب دریا رفت و برگشت…

۲۳ Comments

 1. شقایق پارازیت ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
  • احمدی. شیراز ۰۸ دی ۱۳۸۹
 2. دختر مهربون ۱۳ تیر ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۴ تیر ۱۳۸۸
 3. ایران ۰۷ تیر ۱۳۸۸
 4. ایران ۰۶ تیر ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۰۶ تیر ۱۳۸۸
  • ناشناس ۱۷ تیر ۱۳۸۸
 5. زینب ۰۴ تیر ۱۳۸۸
 6. ماجد ۰۱ تیر ۱۳۸۸
  • دختر مهربون ۰۱ تیر ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۰۳ تیر ۱۳۸۸
 7. محبوبه قديريان ۰۱ تیر ۱۳۸۸
 8. ابراهيم ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
   • دختر مهربون ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
   • رضوانه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
    • رضوانه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
    • علی گنجه ای ۰۳ تیر ۱۳۸۸
    • رضوانه ۰۶ تیر ۱۳۸۸

Leave a Reply