ژن آهنربادوستی

ظاهرا گنجه‌ای‌ها یک ژنی دارند که باعث می‌شود خیلی در کودکی به آهنربای نعلی علاقه داشته باشند!

ما که کلاس دوم بودیم کتاب علوم یک صفحه داشت با عکس دو تا آهنربای میله‌ای و نعلی. من عاشق دومی بودم و گاهی کتاب را همینجوری باز می‌کردم و می‌نشستم مدت‌ها زل می‌زدم به این آهنربا و کیف می‌کردم.

یکبار که دایی‌ام آمده بود خانه‌مان (آن موقع اراک) و می‌خواست از من و برادرم عکس بگیرد، کلی حساب کردم که کتاب علوم را چطور پهن کنم که عکس آهنربا جان هم بیفتد.

عکسهای کودکی

 

حالا آرش پسر برادرم که کلاس اول است، دچار تاثیرات همین ژن شده و برداشته یک نامه برایم فرستاده که «عمو علی برایم از این آهنربا که کشیدم نلی هم واقعی بخر»

نامه کودکانه

۱۲ Comments

 1. عليرضا ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
 2. آزاده ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
 3. سورملينا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
 4. گارسیا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
 5. سنا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
 6. محمد اسلامی ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
 7. زینب ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
 8. سعیده ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
 9. صادقی ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
 10. امید ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
 11. مهرداد ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

Leave a Reply