رشت بودیم …

حال و هوای‌مان عوض شد کلا.

 IMG_5960

مراسم عقد دختر عمه به تنهایی برای بیرون آوردن‌مان از این رخوت و دل‌مردگی کافی بود. مضافا که اقوام دور و نزدیک را هم دیدیم و آشتی کنان و دست روبوسی چند تا از بدکینه‌های فامیل هم در حاشیه برگزار شد و آب و هوایی هم در گرمای گیلان عوض کردیم و تنی هم به آب زدیم و فرصتی هم پیش آمد که با برادرزاده‌جان بیشتر اختلاط کنیم و سری هم به بازار اشتها برانگیز رشت زدیم….

۱۵ Comments

 1. نوع سوم ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
 2. پیمان ۰۷ مرداد ۱۳۸۸
 3. ابراهيم ۰۴ مرداد ۱۳۸۸
 4. فينگيل بانو ۰۳ مرداد ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۰۴ مرداد ۱۳۸۸
 5. ایران ۰۲ مرداد ۱۳۸۸
 6. رضا ۰۱ مرداد ۱۳۸۸
 7. زینب ۰۱ مرداد ۱۳۸۸
  • ایران ۰۲ مرداد ۱۳۸۸
 8. پت ۳۱ تیر ۱۳۸۸
 9. دختر مهربون ۳۱ تیر ۱۳۸۸

Leave a Reply