اعلام وصول یکی دیگر از اعلامیه های استاد

به رامین میگم یکی به آدرس [email protected] به من یه ایمیل زده. اگه گفتی توش چی نوشته؟

یه کم فکر میکنه و چشاش برق میزنه و میگه آهان! اعلامیه های اون یارو رزمی کاره… اسمش چی بود؟ ابراهیم میرزایی؟

۱۵ Comments

 1. محمدصادق ۲۳ مهر ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۳ مهر ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۳ مهر ۱۳۸۸
   • محمدصادق ۲۷ مهر ۱۳۸۸
 2. مریم آرامیان ۲۲ مهر ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۳ مهر ۱۳۸۸
 3. کمال ۱۰ مهر ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۳ مهر ۱۳۸۸
 4. ايماگر ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
 5. دختر مهربون ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
 6. مهران ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
 7. یک خواننده خیر خواه عوام کالانعام ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
 8. ایران ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
 9. مهران ۱۴ شهریور ۱۳۸۸

Leave a Reply