اعلام وصول یکی دیگر از اعلامیه های استاد

به رامین میگم یکی به آدرس [email protected] به من یه ایمیل زده. اگه گفتی توش چی نوشته؟

یه کم فکر میکنه و چشاش برق میزنه و میگه آهان! اعلامیه های اون یارو رزمی کاره… اسمش چی بود؟ ابراهیم میرزایی؟

۱۵ Comments

 1. محمدصادق 15 اکتبر 2009
  • علی گنجه ای 15 اکتبر 2009
  • علی گنجه ای 15 اکتبر 2009
   • محمدصادق 19 اکتبر 2009
 2. مریم آرامیان 14 اکتبر 2009
  • علی گنجه ای 15 اکتبر 2009
 3. کمال 02 اکتبر 2009
  • علی گنجه ای 05 اکتبر 2009
 4. ايماگر 17 سپتامبر 2009
 5. دختر مهربون 15 سپتامبر 2009
 6. مهران 12 سپتامبر 2009
 7. یک خواننده خیر خواه عوام کالانعام 08 سپتامبر 2009
 8. ایران 06 سپتامبر 2009
  • علی گنجه ای 07 سپتامبر 2009
 9. مهران 05 سپتامبر 2009

Leave a Reply