سال سی و سوم

33logo تمام سال سی و دوم به علاوه چند روز اضافه صرف بالاخ شدن شد. امروز که نهم آبان باشد، یک سال و چند روز از خدمت‌مان گذشته و سی و دو سال از عمرمان. کلا از چس‌ماهی درآمده‌ایم …

بالاخ شدن

۳۷ Comments

 1. محمد 10 فوریه 2010
 2. نازيلا 20 دسامبر 2009
 3. حسين 02 دسامبر 2009
 4. فينگيل بانو 18 نوامبر 2009
  • مهران 18 نوامبر 2009
 5. S.Z 17 نوامبر 2009
 6. S.Z 17 نوامبر 2009
 7. S.Z 17 نوامبر 2009
 8. S.Z 17 نوامبر 2009
  • علی گنجه ای 17 نوامبر 2009
 9. FarshadPix 11 نوامبر 2009
 10. vaxiti 09 نوامبر 2009
 11. سوشیانس ایرانی 07 نوامبر 2009
 12. مهران 04 نوامبر 2009
 13. ایران 04 نوامبر 2009
 14. محمد صادق 04 نوامبر 2009
 15. کمال 02 نوامبر 2009
  • علی گنجه ای 03 نوامبر 2009
 16. م.ع 02 نوامبر 2009
 17. ماجد 02 نوامبر 2009
  • مهران 04 نوامبر 2009
 18. مهربون 01 نوامبر 2009
  • مهران 04 نوامبر 2009
 19. مينا 01 نوامبر 2009
 20. داود 01 نوامبر 2009
  • علی گنجه ای 03 نوامبر 2009
   • داود 04 نوامبر 2009
 21. سورملينا 01 نوامبر 2009
  • علی گنجه ای 03 نوامبر 2009
   • مهران 04 نوامبر 2009
 22. علی زندگانی 01 نوامبر 2009
  • علی گنجه ای 03 نوامبر 2009
 23. زینب 01 نوامبر 2009
  • ایران 04 نوامبر 2009

Leave a Reply