سال سی و سوم

33logo تمام سال سی و دوم به علاوه چند روز اضافه صرف بالاخ شدن شد. امروز که نهم آبان باشد، یک سال و چند روز از خدمت‌مان گذشته و سی و دو سال از عمرمان. کلا از چس‌ماهی درآمده‌ایم …

بالاخ شدن

۳۷ Comments

 1. محمد ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
 2. نازيلا ۲۹ آذر ۱۳۸۸
 3. حسين ۱۱ آذر ۱۳۸۸
 4. فينگيل بانو ۲۷ آبان ۱۳۸۸
  • مهران ۲۷ آبان ۱۳۸۸
 5. S.Z ۲۶ آبان ۱۳۸۸
 6. S.Z ۲۶ آبان ۱۳۸۸
 7. S.Z ۲۶ آبان ۱۳۸۸
 8. S.Z ۲۶ آبان ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۶ آبان ۱۳۸۸
 9. FarshadPix ۲۰ آبان ۱۳۸۸
 10. vaxiti ۱۸ آبان ۱۳۸۸
 11. سوشیانس ایرانی ۱۶ آبان ۱۳۸۸
 12. مهران ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 13. ایران ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 14. محمد صادق ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 15. کمال ۱۱ آبان ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 16. م.ع ۱۱ آبان ۱۳۸۸
 17. ماجد ۱۱ آبان ۱۳۸۸
  • مهران ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 18. مهربون ۱۰ آبان ۱۳۸۸
  • مهران ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 19. مينا ۱۰ آبان ۱۳۸۸
 20. داود ۱۰ آبان ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۲ آبان ۱۳۸۸
   • داود ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 21. سورملينا ۱۰ آبان ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۲ آبان ۱۳۸۸
   • مهران ۱۳ آبان ۱۳۸۸
 22. علی زندگانی ۱۰ آبان ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۲ آبان ۱۳۸۸
 23. زینب ۱۰ آبان ۱۳۸۸
  • ایران ۱۳ آبان ۱۳۸۸

Leave a Reply