جوانست و جویای کار آمدست

1- اینجا لندن است، من یک جوان جویای کار هستم، آی لاو یو پی ام سی!

2- هیجان انگیزترین قسمت انگلیس سرعتش بود. درد و بلایش بخورد توی سر کانادا و استرالیا با آن صف های دو تا پنج ساله شان. از وقتی مدارک را تحویل سفارت دادم تا وقتی پاسپورت ویزا خورده را تحویل دادند چیزی کمتر از یک ماه طول کشید.

3- فکرش را که میکنم میبینم کوفت ترین قسمت جوان جویای کار بودن، قسمت مصاحبه دادنش است. یعنی باید باشد. خوبی ایران این بود که هر وقت میخواستیم شغل عوض کنیم ندایی به دوستان میدادیم و به هفته نمی کشید که پای قرارداد بودیم.

4- تا اینجا همه چیز خوب پیش رفته. این کار هم اگر زود و راحت پیدا شود، میشود گفت انگلیس روی خوش به ما نشان داده و یک جور راحت و بی دردسری ما را به خودش پذیرفته.

۲۵ Comments

 1. shemi ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • محمد ۳۰ مرداد ۱۳۹۱
 2. جواد ۰۳ مرداد ۱۳۹۰
 3. حامد ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
 4. محمد اسلامی ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
 5. مهربون ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
 6. مهربون ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
 7. مازيار ۰۷ اسفند ۱۳۸۹
 8. سنا ۰۱ اسفند ۱۳۸۹
 9. ماجد ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
 10. ايران ۲۵ بهمن ۱۳۸۹
 11. علیرضا ۲۴ بهمن ۱۳۸۹
 12. سورملينا ۲۰ بهمن ۱۳۸۹
 13. مينا ۱۹ بهمن ۱۳۸۹
 14. علی ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
 15. لیلا ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
 16. داود ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
 17. فینگیل بانو ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
 18. پریسا ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
 19. ابراهیم ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
  • رضوانه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
 20. رویا ۱۷ بهمن ۱۳۸۹

Leave a Reply