شکمتنگی

مصطفی می‌گفت مهاجر تا کار پیدا نکرده مثل آدمی است که (گلاب به روی‌تان) شاش دارد! فکر هیچ چیز دیگری را نمی‌تواند بکند. بعد که رفت سر کار شروع می‌کند به دلتنگ شدن. می‌گفت دلتنگ شدن هم با خوابِ وطن دیدن شروع می‌شود …

دیشب خواب دیدم KFC سر کوچه شده کله‌پزی! حلیم هم داشت. البته که کله‌پاچه سفارش دادم ولی بیست پوندی را که دادم یک پنی بیشتر پس نداد. نامرد! یک پرس کله پاچه 19.99؟ چهل هزار تومن؟ توی همان خواب کوفتم شد! کلا لندن اینجوری است که همه چیز خوب است تا وقتی که برچسب قیمتش را ندیده باشی. البته گوشت و بیشتر مواد غذایی ارزانتر از ایران است.

۹ Comments

  1. علی ۱۲ آذر ۱۳۹۰
  2. دخترخاله ۰۴ آذر ۱۳۹۰
  3. راثی پور ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
  4. ارمین ۰۵ شهریور ۱۳۹۰
  5. ايران ۲۴ تیر ۱۳۹۰
  6. مهران ۲۳ تیر ۱۳۹۰
  7. مهربون ۱۸ تیر ۱۳۹۰
    • ايران ۲۴ تیر ۱۳۹۰
  8. ايران ۱۷ تیر ۱۳۹۰

Leave a Reply