اِند منظره!

ماسوله خیلی صحنه های زیبایی برای عکاسی داشت، ولی هیچ دوربین به دستی نتوانست از این یکی بگذرد:

(حواستان به آیفون تصویری هست؟)

آیفون تصویری

One Response

  1. بهنام 06 آگوست 2008

Leave a Reply