لعنت بر پدر و مادر کسی که …

این که نوشته درخت سرو از این طرف، یک جورهایی معنی میدهد: «لعنت بر پدر و مادر کسی که از این خانه آدرس بپرسد»!! این خانه سر یک دو راهی است که احتمالا قبلا مسافرها عادت داشتند در خانه را بزنند و بپرسند «ببخشید سرو هرزویل از کدوم طرفه؟»

لعنت بر پدر و مادر کسی که ...

One Response

  1. ایلیا 06 آگوست 2008

Leave a Reply