سوتی هخامنشی

البته که ما به سر سنگتراشان هخامنشی قسم می‌خوریم ولی در تخت جمشیدی که چهارهزار نقش برجسته دارد و در طول 350 سال ساخته شده، پیدا شدن یک سوتی چیز عجیبی نیست.

این سرباز مادی تبر به دست که توی راه‌پله‌های منتهی به کاخ سه دروازه تراشیده شده، انگار جغدی چیزی بوده که توانسته بدون چرخاندن شانه و کمر، سرش را 180 درجه بچرخاند.

آقا جغده

سنگتراش محترم این سرباز را هم باید مثل دوستش می‌تراشید که چند ردیف پشت سر او ایستاده.

رفیق آقا جغده

۲ Comments

  1. فاطمه 06 آگوست 2008
  2. مهران 06 آگوست 2008

Leave a Reply