لیست شدیم…

یک «علی گنجه ای» دیگر هست ساکن رشت که یک آگهی در istgah.com گذاشته برای فروش «تعدادی النگو و گوشواره و انگشتر مفرغی قدمت 2500 سال» به قیمت هفت میلیون تومان! هر وقت در گوگل دنبال اسم خودم می گشتم اول این جناب عتیقه فروش توی لیست می آمد. از وقتی این وبلاگ را شروع کردم هر روز داشتم گوگل را چک میکردم که ببینم کی مرا لیست میکند و آیا اول من لیست میشوم یا عتیقه فروش. خلاصه امروز گوگل افتخار داد و لیست شدیم و بالاتر از همنام بدناممان. البته فعلا دوم هستم. کی شود که افتخار I’m feeling lucky نصیبمان شود.

One Response

  1. sanaz 06 آگوست 2008

Leave a Reply