نقاشی ساسانی

نقاشی‌های خیلی قدیمی ایرانی مربوط بعد از اسلام هستند و اگرچه ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه خاص خودشان را دارند ولی به وضوح تقلید از سبک نقاشی چینی هستند و از نظر تکنیک نقاشی هم چندان پیشرفته به حساب نمی‌آیند.

آدم وقتی سنگتراشی‌های ساسانی را می‌بیند، که با این دقت و وضوح شاه و اسبش را روی سنگ نشانده‌اند، با خودش فکر می‌کند حتما ایران ساسانی یک سنت نقاشی خیلی پیشرفته هم داشته که با سقوط امپراطوری از بین رفته.

شاه و اسبش

۹ Comments

  1. سورنا 12 آوریل 2009
  2. سورنا 12 آوریل 2009
  3. مهران 06 آگوست 2008
  4. نجمه 06 آگوست 2008
  5. طنز متفاوت 06 آگوست 2008
  6. مهران 06 آگوست 2008
  7. نجمه 06 آگوست 2008
  8. ~عکس تو حرف~ 06 آگوست 2008
    • زریچهر جمشیدی 24 می 2011

Leave a Reply