نقاشی ساسانی

نقاشی‌های خیلی قدیمی ایرانی مربوط بعد از اسلام هستند و اگرچه ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه خاص خودشان را دارند ولی به وضوح تقلید از سبک نقاشی چینی هستند و از نظر تکنیک نقاشی هم چندان پیشرفته به حساب نمی‌آیند.

آدم وقتی سنگتراشی‌های ساسانی را می‌بیند، که با این دقت و وضوح شاه و اسبش را روی سنگ نشانده‌اند، با خودش فکر می‌کند حتما ایران ساسانی یک سنت نقاشی خیلی پیشرفته هم داشته که با سقوط امپراطوری از بین رفته.

شاه و اسبش

۹ Comments

  1. سورنا ۲۳ فروردین ۱۳۸۸
  2. سورنا ۲۳ فروردین ۱۳۸۸
  3. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. طنز متفاوت ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. ~عکس تو حرف~ ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
    • زریچهر جمشیدی ۰۳ خرداد ۱۳۹۰

Leave a Reply