شطرنج

دلم لک زده برای یک دست شطرنج با یک حریف مثل «رامین شرفکندی». یاد آن شب‌هایی که در سپنتا می‌نشستیم و روی Yahoo Chess با هم بازی می‌کردیم و یاد مهران که همه‌اش Cheat می‌کرد و با روش‌های ناجوانمردانه Rating خودش را بالا می‌برد.

شطرنج

۹ Comments

  1. شهنام 06 آگوست 2008
  2. شهنام 06 آگوست 2008
  3. پرنسس 06 آگوست 2008
  4. پرنسس 06 آگوست 2008
  5. نجمه 06 آگوست 2008
  6. ناصر 06 آگوست 2008
  7. پوریا 06 آگوست 2008
  8. مهران 06 آگوست 2008
  9. ح. م. 06 آگوست 2008

Leave a Reply