شطرنج

دلم لک زده برای یک دست شطرنج با یک حریف مثل «رامین شرفکندی». یاد آن شب‌هایی که در سپنتا می‌نشستیم و روی Yahoo Chess با هم بازی می‌کردیم و یاد مهران که همه‌اش Cheat می‌کرد و با روش‌های ناجوانمردانه Rating خودش را بالا می‌برد.

شطرنج

۹ Comments

  1. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. ناصر ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. پوریا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  9. ح. م. ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply