اطلاعیه تعطیلی …

با عرض پوزش فراوان به عرض خوانندگان محترم میرساند این وبلاگ به علت مسافرت نویسنده و همسر گرامی به شیراز تا شنبه بیست و ششم آبان ماه هشتاد و شش تعطیل میباشد!

۵ Comments

  1. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. ایلیا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply