اطلاعیه تعطیلی …

با عرض پوزش فراوان به عرض خوانندگان محترم میرساند این وبلاگ به علت مسافرت نویسنده و همسر گرامی به شیراز تا شنبه بیست و ششم آبان ماه هشتاد و شش تعطیل میباشد!

۵ Comments

  1. پرنسس 06 آگوست 2008
  2. شهنام 06 آگوست 2008
  3. ایلیا 06 آگوست 2008
  4. نجمه 06 آگوست 2008
  5. پرنسس 06 آگوست 2008

Leave a Reply