ما را استقبال کردند…

شاعرها یک رسمی دارند به اسم «استقبال». استقبال از یک شعر یعنی اینکه در جوابش شعری بگویید در همان مضمون و معمولا در همان قالب شعری.

حالا اگر کسی به جای شعر، «…شعر» گفته باشد و دیگری «…شعر»ی در جواب آن بگوید اسمش باز هم «استقبال» می‌شود یا نه؟ نمی‌دانم.

غرض اینکه «مهران کارزاری» به استقبال «…شعر» ما با عنوان رویای دریافت ICMP Echo Request از یار رفته‌اند و در کامنت‌ها مرقوم داشته‌اند:

دوش دیدم Packetی ز یار رسید

Portی گشودم

Trojanبودو مخم پرید

البته قبلا هم کیوان سیدی ما را استقبال کرده بود در همان کامنت‌دانی.

۲ Comments

  1. حسین م. يا ح. موسوی 06 آگوست 2008
  2. فاطمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply