اتوبوس شب

دیشب که با همسر گرامی رفتیم به سانس هشت و نیم «اتوبوس شب» برسیم با کمال حسرت متوجه شدیم که از پرده برداشته‌اند و جایش فیلمی از یک کارگردان ناشناس گذاشته‌اند. کلی یک جایمان سوخت و شاکی شدیم که چه معنی دارد چنین فیلمی فقط دو هفته روی پرده باشد؟

۲ Comments

  1. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply