تاثیر سوء تفاوت تز ما و همسر گرامی بر امنیت نگهبان افغانی ساختمانمان!

تزی در زندگی‌مان داشتیم که هر کس می‌خواهد آرامش و آسایش داشته باشد باید از تلویزیون و موبایل و دسته‌چک حذر کند و حذر هم می‌کردیم تا اینکه جریان ازدواج پیش آمد و اول از همه به اصرار همسر گرامی و برای رفع بی‌خبری و نگرانی ایشان یک موبایل گرفتیم (البته ایرانسل است، یعنی هم موبایل هست هم نیست) برای مانورهای مالی ضروری در یک زندگی متاهلی، داریم دسته چک هم می‌گیریم… ولی از قضیه تلویزیون به هیچ وجه کوتاه نیامده‌ایم و شده که همسر گرامی را تا خانه‌ی مادربزرگ‌مان ببریم تا یانگوم ببیند ولی تلویزیون به خانه راه نداده‌ایم.

در این وضعیت و با در نظر گرفتن علاقه همسر گرامی به یانگوم و الیاس و شنبه و … در نظر بگیرید وقتی می‌بیند نگهبان افغانی بلوک‌مان در کیوسک نگهبانی‌اش تلویزیون و ماهواره دارد و کانال افغانی نگاه می‌کند (آریانا؟)، چه حالی به همسر گرامی دست می‌دهد؟

من جدا نگران سلامتی نگهبان مربوطه و رسانه‌های صوتی-تصویری‌اش هستم.

۳ Comments

  1. ایران 09 نوامبر 2008
  2. سورملینا 26 اکتبر 2008
  3. زی زی 06 آگوست 2008

Leave a Reply