آزمون ادبیات فارسی ویژه مهندسین

مهندس جماعت فارسی‌اش ضعیف است… چه حکمتی دارد نمی‌دانم ولی قاطبه‌ی مهندسینی که می‌شناسم فارسی‌شان در حد بابا نان داد و این حرف‌ها است و البته معمولا انگلیسی‌شان هم در حد I am catalogue است! (یکی از بچه‌های نساجی پلی‌تکنیک زمان دانشجویی ما قسم می‌خورد که همکلاسی‌شان رفته توی نمایشگاه بین‌المللی و به مسوول خارجی یکی از غرفه‌ها گفته I am cataloge یعنی یه کاتالوگ لطف کنید بی‌زحمت) خلاصه… ما چند وقتی است که به عنوان آزمون ادبیات فارسی این کارت پستال را نشان مهندسین مملکت می‌دهیم و هر کس که توانست نوشته‌ی بالای سر دانش‌آموزان را بخواند یعنی فارسی‌اش در حد قابل قبولی است.

مدرسه رشدیه

این هم خود نوشته:

متن آزمون

۴ Comments

  1. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. رامین ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply