راه اندازی DP توسط متخصصین داخلی!

با  تلاش شبانه‌روزی کارآگاه بهمنی و تشویقات ما، بالاخره DP راه افتاد و رئیس دید و خیالش راحت شد. دیگر هر وقت که اینجا بنویسیم که حوصله‌مان سر رفته، کامنت نمی‌گذارد که برو به DP برس!

۴ Comments

  1. ح. م. ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. sajad ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply