پیرمرد ترک ازبکی

این پیرمرد ترک ازبکی، با سر منحصر به فردش، از شکارهای پسردایی است در ازبکستان

سر منØصر به فرد

۸ Comments

  1. هیوا ف 06 آگوست 2008
  2. نجمه 06 آگوست 2008
  3. نبات 06 آگوست 2008
  4. شاه فینقیلی 06 آگوست 2008
  5. شاه فینقیلی 06 آگوست 2008
  6. سجاد 06 آگوست 2008
  7. پرنسس 06 آگوست 2008
  8. رهگذرتم 06 آگوست 2008

Leave a Reply