پیرمرد ترک ازبکی

این پیرمرد ترک ازبکی، با سر منحصر به فردش، از شکارهای پسردایی است در ازبکستان

سر منØصر به فرد

۸ Comments

  1. هیوا ف ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. نبات ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. سجاد ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. رهگذرتم ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply