بیچاره سرباز هخامنشی!

قصد دارم یک آلبوم عکس درست کنم با عنوان «بیچاره سرباز هخامنشی!» که عکس‌هایی داشته باشد از سربازهای هخامنشی که به طرز ناهنجاری روی ظرف و ظروف و در و دیوار و تابلوهای تبلیغاتی و خلاصه جاهای مختلف نقاشی/حجاری شده‌اند. اگر چیز جالبی به تورتان خورد عکس بگیرید و برایم بفرستید. یا آدرس بدهید که خودم بروم و عکس بگیرم.

۲ Comments

  1. پرنسس 02 ژانویه 2008
  2. شاه فینقیلی 02 ژانویه 2008

Leave a Reply