کاشی های پراکنده

همسر گرامی معتقد است مرمتگران کاخ گلستان هر کاشی‌ای را که نفهمیده‌اند کجا باید بچسبانند، چسبانده‌اند به این دیوار!

کاشی های پراکنده

عکس نزدیکتر:

کاشی های پراکنده

۵ Comments

  1. ساریه 21 جولای 2011
  2. داود 25 فوریه 2009
  3. سورملینا 25 فوریه 2009
  4. ابراهيم 23 فوریه 2009
  5. فينگيل بانو 23 فوریه 2009

Leave a Reply