زیتون بندری

این میوه‌ با همه‌ی شباهتی که به گلابی دارد، گلابی نیست! چیزی است به نام «زیتون بندری»! مزه‌اش هم نه شباهتی به گلابی دارد و نه به زیتون!

۲ Comments

  1. احسان ۳۰ آذر ۱۳۹۲
  2. Amis ۲۳ دی ۱۳۸۹

Leave a Reply