زیتون بندری

این میوه‌ با همه‌ی شباهتی که به گلابی دارد، گلابی نیست! چیزی است به نام «زیتون بندری»! مزه‌اش هم نه شباهتی به گلابی دارد و نه به زیتون!

۲ Comments

  1. احسان 21 دسامبر 2013
  2. Amis 13 ژانویه 2011

Leave a Reply