امامقلی خان

بر خلاف اکثر شهرهای ایران که اسم خیابان اصلی‌شان «امام» یا «شهدا» است، اسم خیابان اصلی شهر قشم، بلوار «امامقلی خان» بود و یک مجسمه از امامقلی خان را هم در انتهای بلوار نصب کرده‌اند.


امامقلی خان حکمران منطقه در زمان شاه عباس اول بوده و ایرانیان به فرماندهی او (و با کمک انگلیسی‌ها) پرتغالی‌ها را از منطقه بیرون می‌کنند. قلعه‌ی پرتغالی‌ها هنوز در جزیره‌ی هرمز هست و انگار خیلی هم دیدنی است.

اسم بندرعباس هم به افتخار شاه عباس کبیر، بندرعباس شده و قبل از آن هم اسمش گویا بندر «گمبرون» بوده.

۸ Comments

  1. میلاد ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
  2. سعید ۲۶ مرداد ۱۳۹۳
  3. سرگزي ۰۱ تیر ۱۳۹۳
  4. سرگزی ۰۴ دی ۱۳۸۹
    • سید رضا ۲۰ آذر ۱۳۹۱
  5. مهسا ۰۱ شهریور ۱۳۸۹
    • رضا ۰۸ اسفند ۱۳۸۹
  6. فاطمه ۲۹ بهمن ۱۳۸۶

Leave a Reply