امامقلی خان

بر خلاف اکثر شهرهای ایران که اسم خیابان اصلی‌شان «امام» یا «شهدا» است، اسم خیابان اصلی شهر قشم، بلوار «امامقلی خان» بود و یک مجسمه از امامقلی خان را هم در انتهای بلوار نصب کرده‌اند.


امامقلی خان حکمران منطقه در زمان شاه عباس اول بوده و ایرانیان به فرماندهی او (و با کمک انگلیسی‌ها) پرتغالی‌ها را از منطقه بیرون می‌کنند. قلعه‌ی پرتغالی‌ها هنوز در جزیره‌ی هرمز هست و انگار خیلی هم دیدنی است.

اسم بندرعباس هم به افتخار شاه عباس کبیر، بندرعباس شده و قبل از آن هم اسمش گویا بندر «گمبرون» بوده.

۸ Comments

  1. میلاد 21 آگوست 2015
  2. سعید 17 آگوست 2014
  3. سرگزي 22 ژوئن 2014
  4. سرگزی 25 دسامبر 2010
    • سید رضا 10 دسامبر 2012
  5. مهسا 23 آگوست 2010
    • رضا 27 فوریه 2011
  6. فاطمه 18 فوریه 2008

Leave a Reply