علی پلنگ

حوصله‌مان سر رفته… مثل پلنگ نشسته‌ایم پای گوگل ریدر منتظریم کسی چیزی بنویسد تا توی هوا بقاپیم!

۱۷ Comments

 1. raoros 16 مارس 2008
 2. vivavida 16 مارس 2008
 3. Arsin 15 مارس 2008
 4. پرنسس 15 مارس 2008
 5. نجمه 14 مارس 2008
 6. مهدی 14 مارس 2008
 7. alen saji 13 مارس 2008
 8. محبوبه 13 مارس 2008
 9. mehrankarzari 13 مارس 2008
 10. گجمو2 12 مارس 2008
 11. افشین 12 مارس 2008
 12. mehrankarzari 12 مارس 2008
 13. mehrankarzari 12 مارس 2008
 14. mehrankarzari 12 مارس 2008
 15. سورنا 12 مارس 2008
 16. کمال 11 مارس 2008
 17. فاطمه 11 مارس 2008

Leave a Reply