علی پلنگ

حوصله‌مان سر رفته… مثل پلنگ نشسته‌ایم پای گوگل ریدر منتظریم کسی چیزی بنویسد تا توی هوا بقاپیم!

۱۷ Comments

 1. raoros ۲۶ اسفند ۱۳۸۶
 2. vivavida ۲۶ اسفند ۱۳۸۶
 3. Arsin ۲۵ اسفند ۱۳۸۶
 4. پرنسس ۲۵ اسفند ۱۳۸۶
 5. نجمه ۲۴ اسفند ۱۳۸۶
 6. مهدی ۲۴ اسفند ۱۳۸۶
 7. alen saji ۲۳ اسفند ۱۳۸۶
 8. محبوبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۶
 9. mehrankarzari ۲۳ اسفند ۱۳۸۶
 10. گجمو2 ۲۲ اسفند ۱۳۸۶
 11. افشین ۲۲ اسفند ۱۳۸۶
 12. mehrankarzari ۲۲ اسفند ۱۳۸۶
 13. mehrankarzari ۲۲ اسفند ۱۳۸۶
 14. mehrankarzari ۲۲ اسفند ۱۳۸۶
 15. سورنا ۲۲ اسفند ۱۳۸۶
 16. کمال ۲۱ اسفند ۱۳۸۶
 17. فاطمه ۲۱ اسفند ۱۳۸۶

Leave a Reply