کمی تعجب می‌کنم…

از «پیامک از دیار باقی» خوشم آمد و به قول زبل‌خان «راجع به خار-مادر عوامل فیلم نظری نداشتم» اما این «مرد هزار چهره» حسابی روی اعصابم بود.

امروز که دستم به اینترنت رسیده کمی تعجب می‌کنم از این که می‌بینم چه آدم‌های معقول و محترمی از این فاجعه‌ی تصویری خوش‌شان آمده و از آن دفاع هم می‌کنند!

۳ Comments

  1. mehrankarzari 06 آوریل 2008
  2. mehrankarzari 06 آوریل 2008
  3. زبل‌خان 06 آوریل 2008

Leave a Reply