فصل گل

گل شراب و گل عارض و گل آتش / اگر غلط نکنم فصل گل زمستان است

شومینه در کاخ گلستان

این شومینه توی یکی از تالارهای شمس العماره جا خوش کرده است. شرط میبندم انتخاب شعرش به عهده خود ناصرالدین شاه بوده است. شنیده ام در مورد شعر خیلی خوش سلیقه بوده.

۵ Comments

  1. دینا ۰۴ اسفند ۱۳۸۷
  2. داود ۰۳ اسفند ۱۳۸۷
    • علی گنجه ای ۰۳ اسفند ۱۳۸۷
  3. ابراهيم ۰۳ اسفند ۱۳۸۷
  4. مهران ۰۳ اسفند ۱۳۸۷

Leave a Reply