فصل گل

گل شراب و گل عارض و گل آتش / اگر غلط نکنم فصل گل زمستان است

شومینه در کاخ گلستان

این شومینه توی یکی از تالارهای شمس العماره جا خوش کرده است. شرط میبندم انتخاب شعرش به عهده خود ناصرالدین شاه بوده است. شنیده ام در مورد شعر خیلی خوش سلیقه بوده.

۵ Comments

  1. دینا 22 فوریه 2009
  2. داود 21 فوریه 2009
    • علی گنجه ای 21 فوریه 2009
  3. ابراهيم 21 فوریه 2009
  4. مهران 21 فوریه 2009

Leave a Reply