دیدار کارت پایان خدمت

msc-logo کارت پایان خدمت این شکلی است:

کارت پایان خدمت دوره ضرورت

و پشتش هم این شکلی است:

کارت پایان خدمت دوره ضرورت (پشت)

۳۱ Comments

 1. لیلا ۱۶ دی ۱۳۹۲
 2. مرتضی ..ی ۰۶ دی ۱۳۹۲
 3. مرتضی ..ی ۰۶ دی ۱۳۹۲
 4. مرتضی ..ی ۰۶ دی ۱۳۹۲
 5. مریم ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
 6. محمد ۲۷ دی ۱۳۹۱
 7. حامد ۲۶ دی ۱۳۹۰
  • علی گنجه ای ۲۶ دی ۱۳۹۰
 8. محمد ۰۲ تیر ۱۳۹۰
  • محمود ۱۶ دی ۱۳۹۰
   • محمد ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
 9. مجتبی ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
 10. مجتبی ۰۱ فروردین ۱۳۹۰
 11. علی عبدلی ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
 12. محمد ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
 13. میثم ۰۳ مرداد ۱۳۸۹
 14. نويد ۲۶ تیر ۱۳۸۹
 15. صادق ۰۷ تیر ۱۳۸۹
  • ناشناس ۱۹ تیر ۱۳۸۹
   • سید مهدی ۰۳ مرداد ۱۳۹۱
 16. پت ۰۴ اسفند ۱۳۸۸
 17. محمد علی ۰۲ اسفند ۱۳۸۸
 18. رضوانه ۰۲ اسفند ۱۳۸۸
  • iran ۰۲ اسفند ۱۳۸۸
  • علیرضا ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
 19. سورنا ۰۲ اسفند ۱۳۸۸
 20. امید ۰۱ اسفند ۱۳۸۸
 21. ناصر ۰۱ اسفند ۱۳۸۸
 22. حمید ۰۱ اسفند ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۰۱ اسفند ۱۳۸۸
 23. ابراهیم ۰۱ اسفند ۱۳۸۸

Leave a Reply