خط میخی در لوگوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

یکی از گودری‌ها توجه همه را جلب کرده به لوگوی «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» و آن چند حرف میخی پایینش.

iran human rights council

احتمالا طراح آرم گوشه چشمی به منشور کوروش داشته و خواسته با گنجاندن این حروف مخاطب را یاد آن بیندازد.

اما چیزی که نوشته شده به خط میخی فارسی باستان است (کتیبه کوروش به خط میخی بابلی است) و خوانده می‌شود ensān (همان انسان) که عربی است.

به نظرم بهتر بود طراحش کمی بیشتر مطالعه یا مشورت می‌کرد.

۱۲ Comments

 1. irani ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
 2. انسان 3000 ۰۵ تیر ۱۳۹۰
 3. س ۲۶ دی ۱۳۸۹
 4. ناشناس ۰۶ شهریور ۱۳۸۹
  • علی گنجه ای ۰۶ شهریور ۱۳۸۹
 5. رضا ۰۲ مرداد ۱۳۸۹
 6. ناصر ۲۹ خرداد ۱۳۸۹
  • علی گنجه ای ۲۹ خرداد ۱۳۸۹
   • mohamad ۲۹ آذر ۱۳۸۹
    • علی گنجه ای ۲۹ آذر ۱۳۸۹
 7. iran ۲۸ خرداد ۱۳۸۹
  • irani ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

Leave a Reply