دو تا سوال

۱- هنوز کسی اینجا رو میخونه؟

۲- اگه آره، شمایی که هنوز اینجا رو میخونید، خوشتون میاد در مورد لندن چیزی بنویسم؟ جاهای دیدنیش یا زندگی روزمره و اینا؟

۲۵ Comments

 1. فاطمه زهرا ۰۱ اسفند ۱۳۹۴
 2. آزاده ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
 3. امین ۲۷ آذر ۱۳۹۰
 4. دلارام ۲۰ آذر ۱۳۹۰
 5. محمّد میلاد ناصری ۱۸ آذر ۱۳۹۰
 6. دادآفرین مربی تاکتیک ۱۸ آذر ۱۳۹۰
 7. محمدزارع فرمانده گروهان ۱۸ آذر ۱۳۹۰
 8. رویا ۱۸ آذر ۱۳۹۰
 9. farzan ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 10. hassan ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 11. سورنا ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 12. داود ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 13. فرجادی ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 14. امین f13 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 15. امین ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 16. امید ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 17. jranil ۱۶ آذر ۱۳۹۰
  • علی گنجه ای ۱۷ آذر ۱۳۹۰
 18. عارفه ۱۶ آذر ۱۳۹۰
 19. alibi ۱۶ آذر ۱۳۹۰
 20. فراز ۱۶ آذر ۱۳۹۰
 21. ابراهیم ۱۶ آذر ۱۳۹۰
 22. guest ۱۶ آذر ۱۳۹۰
 23. Princess ۱۶ آذر ۱۳۹۰
  • علی گنجه ای ۱۶ آذر ۱۳۹۰

Leave a Reply