هجویه سعید مهتابی

سایتی بود به اسم *چیزشعر دات کام که نمی‌دانم چرا ور افتاد. آن وقت‌ها یکبار کسی به اسم «سعید مهتابی» سایت‌شان را هک کرد و اینها هم در عوض یک جشنواره هجو سعید مهتابی راه انداختند و هجویه‌هایی برایش سرودند که خیلی خواندن داشت. یکی‌شان اینجوری شروع می‌شد: «اگر از فرط بیکاری سعیدا زار و بیماری …»

امروز با بچه‌ها یاد این سایت و این هجویه افتادیم و هر چقدر توی اینترنت گشتیم نتوانستم اصل شعر را پیدا کنم. کسی اصلش را دارد؟

۶ Comments

  1. شاه فینقیلی 11 مارس 2008
  2. mehrankarzari 11 مارس 2008
  3. شاه فينقيلي 11 مارس 2008
  4. mehrankarzari 11 مارس 2008
  5. پرنسس 10 مارس 2008
  6. پرنسس 10 مارس 2008

Leave a Reply