نظام وظیفه

فکر نمی‌کردم نظام‌وظیفه اینقدر جای منظم و مرتبی باشد و یک افسر سیاه‌پوش خوش‌برخورد، آنقدر مودبانه جوابم را بدهد!

۴ Comments

  1. مهرداد 27 مارس 2008
  2. mehrankarzari 18 مارس 2008
  3. مهدی 18 مارس 2008
  4. فرامرز 17 مارس 2008

Leave a Reply