فال حافظ جدید …

«خیز و در کاسه‌ی زر آب طربناک انداز
پیشتر زان که شود کاسه‌ی سر خاک‌انداز» …

من اینطور تفسیر کردم که: «تا دیر نشده به همان فال قدیمی بچسب و عمل کن»

۶ Comments

  1. بهار جون 11 می 2010
  2. مهدی 11 می 2010
  3. جواتی 10 آگوست 2009
  4. ایران 07 آگوست 2009
  5. دختر مهربون 04 آگوست 2009

Leave a Reply