کاشی های پراکنده

همسر گرامی معتقد است مرمتگران کاخ گلستان هر کاشی‌ای را که نفهمیده‌اند کجا باید بچسبانند، چسبانده‌اند به این دیوار!

کاشی های پراکنده

عکس نزدیکتر:

کاشی های پراکنده

۵ Comments

  1. ساریه ۳۰ تیر ۱۳۹۰
  2. داود ۷ اسفند ۱۳۸۷
  3. سورملینا ۷ اسفند ۱۳۸۷
  4. ابراهيم ۵ اسفند ۱۳۸۷
  5. فينگيل بانو ۵ اسفند ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *